มีสินค้า

890 BAHT
1090 BAHT
add to cart

DETAIL : ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เนื้อหนา


q select pid from dex_product where pid<>'10606' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9819,10056,9524,21114,18293,21534,10602,4873,8299,12431,1845,5949,23669,19628,19813,5103,22904,21253 Array ( [0] => 9819 [1] => 10056 [2] => 9524 [3] => 21114 [4] => 18293 [5] => 21534 [6] => 10602 [7] => 4873 [8] => 8299 [9] => 12431 [10] => 1845 [11] => 5949 [12] => 23669 [13] => 19628 [14] => 19813 [15] => 5103 [16] => 22904 [17] => 21253 )