มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13157,9906,10828,15565,8753,8731,10232,8746,8722,9915,8726,11089,9908,8760,8737,22015,8733,9893 Array ( [0] => 13157 [1] => 9906 [2] => 10828 [3] => 15565 [4] => 8753 [5] => 8731 [6] => 10232 [7] => 8746 [8] => 8722 [9] => 9915 [10] => 8726 [11] => 11089 [12] => 9908 [13] => 8760 [14] => 8737 [15] => 22015 [16] => 8733 [17] => 9893 )