สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11087,10547,8738,10753,8760,9893,8758,9912,9907,8754,17184,22839,8756,11095,9914,21229,19648,8750 Array ( [0] => 11087 [1] => 10547 [2] => 8738 [3] => 10753 [4] => 8760 [5] => 9893 [6] => 8758 [7] => 9912 [8] => 9907 [9] => 8754 [10] => 17184 [11] => 22839 [12] => 8756 [13] => 11095 [14] => 9914 [15] => 21229 [16] => 19648 [17] => 8750 )