สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11452,13053,8761,17701,8735,8749,9904,9894,9911,11090,20947,8747,9913,8730,8727,8724,8743,9903 Array ( [0] => 11452 [1] => 13053 [2] => 8761 [3] => 17701 [4] => 8735 [5] => 8749 [6] => 9904 [7] => 9894 [8] => 9911 [9] => 11090 [10] => 20947 [11] => 8747 [12] => 9913 [13] => 8730 [14] => 8727 [15] => 8724 [16] => 8743 [17] => 9903 )