มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10563' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8727,8763,8739,8745,8749,9911,9910,10829,21229,10562,8762,8738,9912,22014,11086,11090,8761,17677 Array ( [0] => 8727 [1] => 8763 [2] => 8739 [3] => 8745 [4] => 8749 [5] => 9911 [6] => 9910 [7] => 10829 [8] => 21229 [9] => 10562 [10] => 8762 [11] => 8738 [12] => 9912 [13] => 22014 [14] => 11086 [15] => 11090 [16] => 8761 [17] => 17677 )