มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19966,9892,11095,11087,22815,9915,17677,24018,10829,9900,8727,8753,9907,9912,8735,11452,8723,8724 Array ( [0] => 19966 [1] => 9892 [2] => 11095 [3] => 11087 [4] => 22815 [5] => 9915 [6] => 17677 [7] => 24018 [8] => 10829 [9] => 9900 [10] => 8727 [11] => 8753 [12] => 9907 [13] => 9912 [14] => 8735 [15] => 11452 [16] => 8723 [17] => 8724 )