สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10562' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10829,9908,9907,9906,9899,22457,11090,8747,11096,17677,11093,23458,8759,8758,8729,15565,24018,8737 Array ( [0] => 10829 [1] => 9908 [2] => 9907 [3] => 9906 [4] => 9899 [5] => 22457 [6] => 11090 [7] => 8747 [8] => 11096 [9] => 17677 [10] => 11093 [11] => 23458 [12] => 8759 [13] => 8758 [14] => 8729 [15] => 15565 [16] => 24018 [17] => 8737 )