สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9899,11090,8724,8749,9903,8747,11088,10752,22015,10753,8726,11091,8744,9895,9894,8735,9900,9892 Array ( [0] => 9899 [1] => 11090 [2] => 8724 [3] => 8749 [4] => 9903 [5] => 8747 [6] => 11088 [7] => 10752 [8] => 22015 [9] => 10753 [10] => 8726 [11] => 11091 [12] => 8744 [13] => 9895 [14] => 9894 [15] => 8735 [16] => 9900 [17] => 9892 )