สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8759,8729,9906,8763,20947,8731,9912,9902,9905,8755,22015,9903,10828,23458,9908,17184,8724,8725 Array ( [0] => 8759 [1] => 8729 [2] => 9906 [3] => 8763 [4] => 20947 [5] => 8731 [6] => 9912 [7] => 9902 [8] => 9905 [9] => 8755 [10] => 22015 [11] => 9903 [12] => 10828 [13] => 23458 [14] => 9908 [15] => 17184 [16] => 8724 [17] => 8725 )