สินค้าหมด

2,090 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10753,9914,22015,11094,8725,11097,8745,11087,22014,9908,8732,8750,9906,10829,11088,9904,20953,9916 Array ( [0] => 10753 [1] => 9914 [2] => 22015 [3] => 11094 [4] => 8725 [5] => 11097 [6] => 8745 [7] => 11087 [8] => 22014 [9] => 9908 [10] => 8732 [11] => 8750 [12] => 9906 [13] => 10829 [14] => 11088 [15] => 9904 [16] => 20953 [17] => 9916 )