สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,13053,11090,8744,8724,9900,8745,8747,19648,8752,17699,10562,9912,9903,8736,8749,8764,11093 Array ( [0] => 9915 [1] => 13053 [2] => 11090 [3] => 8744 [4] => 8724 [5] => 9900 [6] => 8745 [7] => 8747 [8] => 19648 [9] => 8752 [10] => 17699 [11] => 10562 [12] => 9912 [13] => 9903 [14] => 8736 [15] => 8749 [16] => 8764 [17] => 11093 )