สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,17703,8753,8757,10232,8731,9902,20091,8739,9900,8760,9911,11089,8727,8737,13053,11486,8748 Array ( [0] => 20947 [1] => 17703 [2] => 8753 [3] => 8757 [4] => 10232 [5] => 8731 [6] => 9902 [7] => 20091 [8] => 8739 [9] => 9900 [10] => 8760 [11] => 9911 [12] => 11089 [13] => 8727 [14] => 8737 [15] => 13053 [16] => 11486 [17] => 8748 )