สินค้าเหลือน้อย

2,090 BAHT
2700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10561' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,11087,9906,8733,21230,22556,11088,8730,11097,19966,9902,10753,9899,9913,8747,8728,8755,17699 Array ( [0] => 20947 [1] => 11087 [2] => 9906 [3] => 8733 [4] => 21230 [5] => 22556 [6] => 11088 [7] => 8730 [8] => 11097 [9] => 19966 [10] => 9902 [11] => 10753 [12] => 9899 [13] => 9913 [14] => 8747 [15] => 8728 [16] => 8755 [17] => 17699 )