สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,9914,10547,10562,8737,11086,11089,22556,19966,8744,10829,9912,8760,8763,11486,10232,9915,11093 Array ( [0] => 8758 [1] => 9914 [2] => 10547 [3] => 10562 [4] => 8737 [5] => 11086 [6] => 11089 [7] => 22556 [8] => 19966 [9] => 8744 [10] => 10829 [11] => 9912 [12] => 8760 [13] => 8763 [14] => 11486 [15] => 10232 [16] => 9915 [17] => 11093 )