สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,9912,8748,19648,8753,8736,8760,10232,20953,8757,9893,22839,11097,22015,15565,8759,9892,9913 Array ( [0] => 10561 [1] => 9912 [2] => 8748 [3] => 19648 [4] => 8753 [5] => 8736 [6] => 8760 [7] => 10232 [8] => 20953 [9] => 8757 [10] => 9893 [11] => 22839 [12] => 11097 [13] => 22015 [14] => 15565 [15] => 8759 [16] => 9892 [17] => 9913 )