สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,10547,8743,11095,8763,10560,10828,21230,9901,8736,20091,22839,8753,17677,19967,8739,9906,8734 Array ( [0] => 8725 [1] => 10547 [2] => 8743 [3] => 11095 [4] => 8763 [5] => 10560 [6] => 10828 [7] => 21230 [8] => 9901 [9] => 8736 [10] => 20091 [11] => 22839 [12] => 8753 [13] => 17677 [14] => 19967 [15] => 8739 [16] => 9906 [17] => 8734 )