สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,17699,11095,10561,8731,21229,10830,11094,9908,8761,11093,9894,8743,9895,11091,8738,8755,8721 Array ( [0] => 8756 [1] => 17699 [2] => 11095 [3] => 10561 [4] => 8731 [5] => 21229 [6] => 10830 [7] => 11094 [8] => 9908 [9] => 8761 [10] => 11093 [11] => 9894 [12] => 8743 [13] => 9895 [14] => 11091 [15] => 8738 [16] => 8755 [17] => 8721 )