สินค้าเหลือน้อย

1,850 BAHT
2600 BAHT
add to cart

■Approximate height 22.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'10557' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10439,15886,14786,18927,10867,22405,13390,13401,7852,10078,10003,18926,18116,7389,17713,10063,13385,21141 Array ( [0] => 10439 [1] => 15886 [2] => 14786 [3] => 18927 [4] => 10867 [5] => 22405 [6] => 13390 [7] => 13401 [8] => 7852 [9] => 10078 [10] => 10003 [11] => 18926 [12] => 18116 [13] => 7389 [14] => 17713 [15] => 10063 [16] => 13385 [17] => 21141 )