สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
2600 BAHT
add to cart

■Approximate height 22.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'10557' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6464,21275,15693,4755,12942,18138,14727,13389,19428,15840,13407,7778,13768,18351,17670,4087,5015,19427 Array ( [0] => 6464 [1] => 21275 [2] => 15693 [3] => 4755 [4] => 12942 [5] => 18138 [6] => 14727 [7] => 13389 [8] => 19428 [9] => 15840 [10] => 13407 [11] => 7778 [12] => 13768 [13] => 18351 [14] => 17670 [15] => 4087 [16] => 5015 [17] => 19427 )