สินค้าเหลือน้อย

480 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10534' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16202,14517,5949,23019,23309,16974,20577,16217,22900,18856,24941,2198,16143,13158,25275,25511,22360,4411 Array ( [0] => 16202 [1] => 14517 [2] => 5949 [3] => 23019 [4] => 23309 [5] => 16974 [6] => 20577 [7] => 16217 [8] => 22900 [9] => 18856 [10] => 24941 [11] => 2198 [12] => 16143 [13] => 13158 [14] => 25275 [15] => 25511 [16] => 22360 [17] => 4411 )