มีสินค้า

480 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10534' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2184,4415,8031,21254,15436,21777,5118,12795,18295,2206,16321,9499,18331,9111,18302,13889,51,18906 Array ( [0] => 2184 [1] => 4415 [2] => 8031 [3] => 21254 [4] => 15436 [5] => 21777 [6] => 5118 [7] => 12795 [8] => 18295 [9] => 2206 [10] => 16321 [11] => 9499 [12] => 18331 [13] => 9111 [14] => 18302 [15] => 13889 [16] => 51 [17] => 18906 )