มีสินค้า

650 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10534' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15436,20569,21114,16211,13884,21726,9109,4396,16143,21533,5950,21259,13870,14076,19825,11108,9978,8499 Array ( [0] => 15436 [1] => 20569 [2] => 21114 [3] => 16211 [4] => 13884 [5] => 21726 [6] => 9109 [7] => 4396 [8] => 16143 [9] => 21533 [10] => 5950 [11] => 21259 [12] => 13870 [13] => 14076 [14] => 19825 [15] => 11108 [16] => 9978 [17] => 8499 )