สินค้าหมด

3,500 BAHT

Featuring live footage of the anime song event of the year Animelo Summer Live 2017! The third day (8.27) lineup: Idolmaster Side M, Wake Up, Girls!, Sumire Usaka, Shingo Uchida, Okuhito, Ogura Yui, Kurosaki Makoto, ZAQ, SCREEN mode, TrySail, Harunaru Haruna, B-PROJECT, Nana Mizuki, Mizuki Holmes, May'n, LiSA

q select pid from dex_product where pid<>'10531' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2852,13037,1745,5654,11872,5181,20951,14557,9374,6731,13378,19340,2469,3650,2759,18175,21347,6598 Array ( [0] => 2852 [1] => 13037 [2] => 1745 [3] => 5654 [4] => 11872 [5] => 5181 [6] => 20951 [7] => 14557 [8] => 9374 [9] => 6731 [10] => 13378 [11] => 19340 [12] => 2469 [13] => 3650 [14] => 2759 [15] => 18175 [16] => 21347 [17] => 6598 )