สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart

Featuring live footage of the anime song event of the year Animelo Summer Live 2017! The second day (8.26) lineup: Idolmaster Million Stars, iRis, Aoi Shota, angela, Glitter PreCure Ala Mode Summer Session, KING OF PRISM, Suzumura Kenich, SPHIA, Chihara Minori, DJ KOO, Higashiyama Nao, Nakajima Ai, Hatano Wataru, fhana, fripSide, Suzuko Mimori, Luce Twinkle Wink

q select pid from dex_product where pid<>'10530' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3200,6508,17406,9967,2646,6615,15778,5501,22067,13677,17035,15163,7439,22885,9373,8853,19082,14789 Array ( [0] => 3200 [1] => 6508 [2] => 17406 [3] => 9967 [4] => 2646 [5] => 6615 [6] => 15778 [7] => 5501 [8] => 22067 [9] => 13677 [10] => 17035 [11] => 15163 [12] => 7439 [13] => 22885 [14] => 9373 [15] => 8853 [16] => 19082 [17] => 14789 )