พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

Trignal 5th anniversary mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'10528' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7588,3564,7740,5332,12475,4940,16308,14464,21912,15787,7818,10977,3434,6612,22584,13032,6514,12463 Array ( [0] => 7588 [1] => 3564 [2] => 7740 [3] => 5332 [4] => 12475 [5] => 4940 [6] => 16308 [7] => 14464 [8] => 21912 [9] => 15787 [10] => 7818 [11] => 10977 [12] => 3434 [13] => 6612 [14] => 22584 [15] => 13032 [16] => 6514 [17] => 12463 )