พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

Trignal 5th anniversary mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'10528' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11210,3295,1543,20547,23176,10148,5711,22411,9386,1568,23120,21231,3526,11100,22930,2934,10717,16118 Array ( [0] => 11210 [1] => 3295 [2] => 1543 [3] => 20547 [4] => 23176 [5] => 10148 [6] => 5711 [7] => 22411 [8] => 9386 [9] => 1568 [10] => 23120 [11] => 21231 [12] => 3526 [13] => 11100 [14] => 22930 [15] => 2934 [16] => 10717 [17] => 16118 )