มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,10497,21869,11729,9316,9312,11737,24239,11735,11733,10692,20048,10689,20049,20042,19619,9995,9994 Array ( [0] => 19621 [1] => 10497 [2] => 21869 [3] => 11729 [4] => 9316 [5] => 9312 [6] => 11737 [7] => 24239 [8] => 11735 [9] => 11733 [10] => 10692 [11] => 20048 [12] => 10689 [13] => 20049 [14] => 20042 [15] => 19619 [16] => 9995 [17] => 9994 )