มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24239,9998,18678,11730,15823,20042,11737,9996,11738,9313,11736,9992,22211,10498,11733,9993,15822,9316 Array ( [0] => 24239 [1] => 9998 [2] => 18678 [3] => 11730 [4] => 15823 [5] => 20042 [6] => 11737 [7] => 9996 [8] => 11738 [9] => 9313 [10] => 11736 [11] => 9992 [12] => 22211 [13] => 10498 [14] => 11733 [15] => 9993 [16] => 15822 [17] => 9316 )