สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16226,8490,5008,9820,82,21627,14954,17392,19828,2207,16210,22676,23858,12822,17856,13870,7854,22317 Array ( [0] => 16226 [1] => 8490 [2] => 5008 [3] => 9820 [4] => 82 [5] => 21627 [6] => 14954 [7] => 17392 [8] => 19828 [9] => 2207 [10] => 16210 [11] => 22676 [12] => 23858 [13] => 12822 [14] => 17856 [15] => 13870 [16] => 7854 [17] => 22317 )