สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14747,23314,19818,13858,16222,19632,24947,10608,7853,21583,14079,4095,16213,14908,20982,8034,24478,19628 Array ( [0] => 14747 [1] => 23314 [2] => 19818 [3] => 13858 [4] => 16222 [5] => 19632 [6] => 24947 [7] => 10608 [8] => 7853 [9] => 21583 [10] => 14079 [11] => 4095 [12] => 16213 [13] => 14908 [14] => 20982 [15] => 8034 [16] => 24478 [17] => 19628 )