สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart

Origin: DC Universe
Company: Bandai (Manufacturer)
Height: approx 150mm.

q select pid from dex_product where pid<>'10480' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19615,21892,21890,11332,21765,23544,8507,13757,21893,21763,11490,23561,21891,16316,9669,21764,23478,17673 Array ( [0] => 19615 [1] => 21892 [2] => 21890 [3] => 11332 [4] => 21765 [5] => 23544 [6] => 8507 [7] => 13757 [8] => 21893 [9] => 21763 [10] => 11490 [11] => 23561 [12] => 21891 [13] => 16316 [14] => 9669 [15] => 21764 [16] => 23478 [17] => 17673 )