สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart

Origin: DC Universe
Company: Bandai (Manufacturer)
Height: approx 150mm.

q select pid from dex_product where pid<>'10480' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21765,21893,19615,9669,21891,23544,11287,16316,21766,23478,23561,11332,23524,17673,11490,21890,21892,8507 Array ( [0] => 21765 [1] => 21893 [2] => 19615 [3] => 9669 [4] => 21891 [5] => 23544 [6] => 11287 [7] => 16316 [8] => 21766 [9] => 23478 [10] => 23561 [11] => 11332 [12] => 23524 [13] => 17673 [14] => 11490 [15] => 21890 [16] => 21892 [17] => 8507 )