สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10474' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12941,21147,18353,22402,22401,14963,13042,15838,21276,10557,22403,19475,8944,11721,4197,10059,21148,19836 Array ( [0] => 12941 [1] => 21147 [2] => 18353 [3] => 22402 [4] => 22401 [5] => 14963 [6] => 13042 [7] => 15838 [8] => 21276 [9] => 10557 [10] => 22403 [11] => 19475 [12] => 8944 [13] => 11721 [14] => 4197 [15] => 10059 [16] => 21148 [17] => 19836 )