สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart

Features "IDOLiSH7" TV anime series opening theme.

q select pid from dex_product where pid<>'10452' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13716,11335,20120,19639,17763,3655,16026,11071,19643,19019,17655,4227,17728,17256,2818,11069,10447,11905 Array ( [0] => 13716 [1] => 11335 [2] => 20120 [3] => 19639 [4] => 17763 [5] => 3655 [6] => 16026 [7] => 11071 [8] => 19643 [9] => 19019 [10] => 17655 [11] => 4227 [12] => 17728 [13] => 17256 [14] => 2818 [15] => 11069 [16] => 10447 [17] => 11905 )