มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 29 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10440' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19141,3026,21666,14314,4956,20266,21659,3643,6657,2091,5444,21336,5913,4540,2858,20294,14612,1582 Array ( [0] => 19141 [1] => 3026 [2] => 21666 [3] => 14314 [4] => 4956 [5] => 20266 [6] => 21659 [7] => 3643 [8] => 6657 [9] => 2091 [10] => 5444 [11] => 21336 [12] => 5913 [13] => 4540 [14] => 2858 [15] => 20294 [16] => 14612 [17] => 1582 )