สินค้าหมด

800 BAHT

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 29 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10440' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7335,12975,9243,2812,15770,5648,3362,22626,23780,11213,3888,13820,6513,3942,7341,12470,18437,2389 Array ( [0] => 7335 [1] => 12975 [2] => 9243 [3] => 2812 [4] => 15770 [5] => 5648 [6] => 3362 [7] => 22626 [8] => 23780 [9] => 11213 [10] => 3888 [11] => 13820 [12] => 6513 [13] => 3942 [14] => 7341 [15] => 12470 [16] => 18437 [17] => 2389 )