สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 29 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10440' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6587,5499,22076,6121,22415,14449,4271,13741,9131,5243,18469,9974,1591,3867,19994,22427,19749,3881 Array ( [0] => 6587 [1] => 5499 [2] => 22076 [3] => 6121 [4] => 22415 [5] => 14449 [6] => 4271 [7] => 13741 [8] => 9131 [9] => 5243 [10] => 18469 [11] => 9974 [12] => 1591 [13] => 3867 [14] => 19994 [15] => 22427 [16] => 19749 [17] => 3881 )