สินค้าหมด

800 BAHT

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 29 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10440' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24807,20912,14160,22968,5397,22136,2708,3189,22160,2971,24790,8280,476,11234,5650,10826,21936,5655 Array ( [0] => 24807 [1] => 20912 [2] => 14160 [3] => 22968 [4] => 5397 [5] => 22136 [6] => 2708 [7] => 3189 [8] => 22160 [9] => 2971 [10] => 24790 [11] => 8280 [12] => 476 [13] => 11234 [14] => 5650 [15] => 10826 [16] => 21936 [17] => 5655 )