สินค้าหมด

800 BAHT

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 28 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10439' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12942,14170,19428,19411,13404,19413,14697,17669,4835,19080,13403,21538,21535,8298,6951,4484,10078,7388 Array ( [0] => 12942 [1] => 14170 [2] => 19428 [3] => 19411 [4] => 13404 [5] => 19413 [6] => 14697 [7] => 17669 [8] => 4835 [9] => 19080 [10] => 13403 [11] => 21538 [12] => 21535 [13] => 8298 [14] => 6951 [15] => 4484 [16] => 10078 [17] => 7388 )