สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12437,1789,13960,21289,50,20577,20574,14077,20391,9644,13909,10536,21857,10821,19985,21781,17507,22362 Array ( [0] => 12437 [1] => 1789 [2] => 13960 [3] => 21289 [4] => 50 [5] => 20577 [6] => 20574 [7] => 14077 [8] => 20391 [9] => 9644 [10] => 13909 [11] => 10536 [12] => 21857 [13] => 10821 [14] => 19985 [15] => 21781 [16] => 17507 [17] => 22362 )