สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14908,16969,2204,10422,16144,16320,22695,10602,24003,21133,25309,9398,22987,16215,10603,2173,14087,13 Array ( [0] => 14908 [1] => 16969 [2] => 2204 [3] => 10422 [4] => 16144 [5] => 16320 [6] => 22695 [7] => 10602 [8] => 24003 [9] => 21133 [10] => 25309 [11] => 9398 [12] => 22987 [13] => 16215 [14] => 10603 [15] => 2173 [16] => 14087 [17] => 13 )