สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13574,17496,10056,13,13887,15435,5955,4400,10055,86,10438,2217,2177,16972,15816,14504,21627,39 Array ( [0] => 13574 [1] => 17496 [2] => 10056 [3] => 13 [4] => 13887 [5] => 15435 [6] => 5955 [7] => 4400 [8] => 10055 [9] => 86 [10] => 10438 [11] => 2217 [12] => 2177 [13] => 16972 [14] => 15816 [15] => 14504 [16] => 21627 [17] => 39 )