มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 10 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10436' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9428,9830,9670,5119,18853,13851,8471,22485,14079,23534,16210,1822,336,22694,22687,16220,4747,5276 Array ( [0] => 9428 [1] => 9830 [2] => 9670 [3] => 5119 [4] => 18853 [5] => 13851 [6] => 8471 [7] => 22485 [8] => 14079 [9] => 23534 [10] => 16210 [11] => 1822 [12] => 336 [13] => 22694 [14] => 22687 [15] => 16220 [16] => 4747 [17] => 5276 )