สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10415' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21078,8176,9114,18690,5567,9804,5235,5732,13198,10663,10843,25272,15379,16839,16819,6082,7878,8443 Array ( [0] => 21078 [1] => 8176 [2] => 9114 [3] => 18690 [4] => 5567 [5] => 9804 [6] => 5235 [7] => 5732 [8] => 13198 [9] => 10663 [10] => 10843 [11] => 25272 [12] => 15379 [13] => 16839 [14] => 16819 [15] => 6082 [16] => 7878 [17] => 8443 )