สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10410' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10632,7884,21047,15379,10645,8114,7011,8062,7292,8204,17571,4537,7524,5832,21054,4518,8214,11977 Array ( [0] => 10632 [1] => 7884 [2] => 21047 [3] => 15379 [4] => 10645 [5] => 8114 [6] => 7011 [7] => 8062 [8] => 7292 [9] => 8204 [10] => 17571 [11] => 4537 [12] => 7524 [13] => 5832 [14] => 21054 [15] => 4518 [16] => 8214 [17] => 11977 )