มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10390' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6079,21502,16839,7006,21450,12106,15608,10564,15594,12304,9356,7036,6679,15543,14181,8061,10798,11136 Array ( [0] => 6079 [1] => 21502 [2] => 16839 [3] => 7006 [4] => 21450 [5] => 12106 [6] => 15608 [7] => 10564 [8] => 15594 [9] => 12304 [10] => 9356 [11] => 7036 [12] => 6679 [13] => 15543 [14] => 14181 [15] => 8061 [16] => 10798 [17] => 11136 )