มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10390' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8444,17749,15204,7036,15244,11368,8343,9802,21048,12922,20082,12333,12310,9965,4530,7419,16613,10170 Array ( [0] => 8444 [1] => 17749 [2] => 15204 [3] => 7036 [4] => 15244 [5] => 11368 [6] => 8343 [7] => 9802 [8] => 21048 [9] => 12922 [10] => 20082 [11] => 12333 [12] => 12310 [13] => 9965 [14] => 4530 [15] => 7419 [16] => 16613 [17] => 10170 )