มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11178,10425,8328,8224,5104,8112,10180,22087,16856,20770,21069,5572,19130,12115,16819,21034,9990,7021 Array ( [0] => 11178 [1] => 10425 [2] => 8328 [3] => 8224 [4] => 5104 [5] => 8112 [6] => 10180 [7] => 22087 [8] => 16856 [9] => 20770 [10] => 21069 [11] => 5572 [12] => 19130 [13] => 12115 [14] => 16819 [15] => 21034 [16] => 9990 [17] => 7021 )