มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17750,5729,4537,15214,7520,11183,17127,7948,6681,19472,10412,11159,12330,16838,21813,20925,17747,4502 Array ( [0] => 17750 [1] => 5729 [2] => 4537 [3] => 15214 [4] => 7520 [5] => 11183 [6] => 17127 [7] => 7948 [8] => 6681 [9] => 19472 [10] => 10412 [11] => 11159 [12] => 12330 [13] => 16838 [14] => 21813 [15] => 20925 [16] => 17747 [17] => 4502 )