สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17656,11472,14050,20769,9800,6095,11368,15531,22757,21064,12902,11809,24661,16471,10532,5290,7032,4526 Array ( [0] => 17656 [1] => 11472 [2] => 14050 [3] => 20769 [4] => 9800 [5] => 6095 [6] => 11368 [7] => 15531 [8] => 22757 [9] => 21064 [10] => 12902 [11] => 11809 [12] => 24661 [13] => 16471 [14] => 10532 [15] => 5290 [16] => 7032 [17] => 4526 )