สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10384' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12099,8458,12101,18834,17942,14976,20324,8461,5412,12361,15000,11333,18826,20334,8701,18477,14978,8457 Array ( [0] => 12099 [1] => 8458 [2] => 12101 [3] => 18834 [4] => 17942 [5] => 14976 [6] => 20324 [7] => 8461 [8] => 5412 [9] => 12361 [10] => 15000 [11] => 11333 [12] => 18826 [13] => 20334 [14] => 8701 [15] => 18477 [16] => 14978 [17] => 8457 )