มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10383' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3181,18268,1806,8099,21477,5408,3346,20886,23946,8098,5144,16501,12593,15505,20878,24998,15439,13489 Array ( [0] => 3181 [1] => 18268 [2] => 1806 [3] => 8099 [4] => 21477 [5] => 5408 [6] => 3346 [7] => 20886 [8] => 23946 [9] => 8098 [10] => 5144 [11] => 16501 [12] => 12593 [13] => 15505 [14] => 20878 [15] => 24998 [16] => 15439 [17] => 13489 )