มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10383' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23364,7223,8912,3984,20883,20889,6751,16043,3371,11741,1693,23363,13489,12790,13495,8100,3983,15445 Array ( [0] => 23364 [1] => 7223 [2] => 8912 [3] => 3984 [4] => 20883 [5] => 20889 [6] => 6751 [7] => 16043 [8] => 3371 [9] => 11741 [10] => 1693 [11] => 23363 [12] => 13489 [13] => 12790 [14] => 13495 [15] => 8100 [16] => 3983 [17] => 15445 )