มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10382' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23364,18337,17276,20882,24262,21220,4049,20264,12447,20888,25313,20880,7551,5460,6606,21216,17488,17268 Array ( [0] => 23364 [1] => 18337 [2] => 17276 [3] => 20882 [4] => 24262 [5] => 21220 [6] => 4049 [7] => 20264 [8] => 12447 [9] => 20888 [10] => 25313 [11] => 20880 [12] => 7551 [13] => 5460 [14] => 6606 [15] => 21216 [16] => 17488 [17] => 17268 )