สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10381' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13618,20884,15501,22483,16637,16635,1806,23947,3351,24262,16101,3264,13489,6751,6873,15443,13615,9686 Array ( [0] => 13618 [1] => 20884 [2] => 15501 [3] => 22483 [4] => 16637 [5] => 16635 [6] => 1806 [7] => 23947 [8] => 3351 [9] => 24262 [10] => 16101 [11] => 3264 [12] => 13489 [13] => 6751 [14] => 6873 [15] => 15443 [16] => 13615 [17] => 9686 )