สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10381' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15504,5144,13491,3984,3994,17275,21216,15441,5305,11336,3842,18268,13490,21220,12598,1971,15444,3978 Array ( [0] => 15504 [1] => 5144 [2] => 13491 [3] => 3984 [4] => 3994 [5] => 17275 [6] => 21216 [7] => 15441 [8] => 5305 [9] => 11336 [10] => 3842 [11] => 18268 [12] => 13490 [13] => 21220 [14] => 12598 [15] => 1971 [16] => 15444 [17] => 3978 )