สินค้าเหลือน้อย

6,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10353' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24235,6706,24196,1664,7661,22372,21193,1227,2762,24297,24210,2514,4589,4610,4590,2924,1237,1273 Array ( [0] => 24235 [1] => 6706 [2] => 24196 [3] => 1664 [4] => 7661 [5] => 22372 [6] => 21193 [7] => 1227 [8] => 2762 [9] => 24297 [10] => 24210 [11] => 2514 [12] => 4589 [13] => 4610 [14] => 4590 [15] => 2924 [16] => 1237 [17] => 1273 )