มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10350' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18327,19464,21581,10066,18319,1820,18295,20593,8987,13873,20499,5111,18905,2174,18858,10371,16149,19830 Array ( [0] => 18327 [1] => 19464 [2] => 21581 [3] => 10066 [4] => 18319 [5] => 1820 [6] => 18295 [7] => 20593 [8] => 8987 [9] => 13873 [10] => 20499 [11] => 5111 [12] => 18905 [13] => 2174 [14] => 18858 [15] => 10371 [16] => 16149 [17] => 19830 )