มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10350' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19827,2174,15640,4416,16219,17504,9581,6822,16320,21259,22255,13785,12822,333,9331,14517,11006,21620 Array ( [0] => 19827 [1] => 2174 [2] => 15640 [3] => 4416 [4] => 16219 [5] => 17504 [6] => 9581 [7] => 6822 [8] => 16320 [9] => 21259 [10] => 22255 [11] => 13785 [12] => 12822 [13] => 333 [14] => 9331 [15] => 14517 [16] => 11006 [17] => 21620 )