สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10344' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8421,5050,1097,4244,1099,9224,3869,3591,4677,3931,3927,15618,4676,5531,6154,7476,24702,10004 Array ( [0] => 8421 [1] => 5050 [2] => 1097 [3] => 4244 [4] => 1099 [5] => 9224 [6] => 3869 [7] => 3591 [8] => 4677 [9] => 3931 [10] => 3927 [11] => 15618 [12] => 4676 [13] => 5531 [14] => 6154 [15] => 7476 [16] => 24702 [17] => 10004 )