สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10342' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18500,22557,23529,1108,1122,21202,1135,4326,21556,3060,1136,1640,1630,4131,4155,3966,5056,20062 Array ( [0] => 18500 [1] => 22557 [2] => 23529 [3] => 1108 [4] => 1122 [5] => 21202 [6] => 1135 [7] => 4326 [8] => 21556 [9] => 3060 [10] => 1136 [11] => 1640 [12] => 1630 [13] => 4131 [14] => 4155 [15] => 3966 [16] => 5056 [17] => 20062 )