สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10320' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4677,13645,15582,13641,3935,5531,1092,10728,3950,9227,3927,9224,1090,3952,8711,10004,3930,8630 Array ( [0] => 4677 [1] => 13645 [2] => 15582 [3] => 13641 [4] => 3935 [5] => 5531 [6] => 1092 [7] => 10728 [8] => 3950 [9] => 9227 [10] => 3927 [11] => 9224 [12] => 1090 [13] => 3952 [14] => 8711 [15] => 10004 [16] => 3930 [17] => 8630 )