สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10302' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5708,1636,19370,19373,12893,18703,1105,23490,8469,19400,22447,3581,10802,1106,22861,6724,1950,19050 Array ( [0] => 5708 [1] => 1636 [2] => 19370 [3] => 19373 [4] => 12893 [5] => 18703 [6] => 1105 [7] => 23490 [8] => 8469 [9] => 19400 [10] => 22447 [11] => 3581 [12] => 10802 [13] => 1106 [14] => 22861 [15] => 6724 [16] => 1950 [17] => 19050 )