สินค้าเหลือน้อย

113 BAHT
125 BAHT
add to cart

เรื่องราวเรียบง่ายแสนน่ารักของโคอุเมะซัง & โคยูกิจัง แมวที่ได้รับความนิยมสูงสุด!!
โคอุเมะซังทักทายได้ด้วยสินะ... เมี้ยว! เก่งจังเลย~ แหม น่ารักอะไรขนาดนี้... เมี้ยว—
โคอุเมะซังกับโคยูกิจังสนิทกันอย่างมากมาย ทั้งแมวทั้งจิตใจที่อ่อนไหวก็เต้นระรัว!!

q select pid from dex_product where pid<>'10290' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6793,11196,20125,10024,8297,20862,8290,20298,10530,19612,7777,6658,5264,10272,7335,7901,4736,14611 Array ( [0] => 6793 [1] => 11196 [2] => 20125 [3] => 10024 [4] => 8297 [5] => 20862 [6] => 8290 [7] => 20298 [8] => 10530 [9] => 19612 [10] => 7777 [11] => 6658 [12] => 5264 [13] => 10272 [14] => 7335 [15] => 7901 [16] => 4736 [17] => 14611 )