สินค้าเหลือน้อย

113 BAHT
125 BAHT
add to cart

เรื่องย่อ เรื่องราวเรียบง่ายแสนน่ารักของโคอุเมะซัง & โคยูกิจัง แมวที่ได้รับความนิยมสูงสุด!!
โคอุเมะซังทักทายได้ด้วยสินะ... เมี้ยว! เก่งจังเลย~ แหม น่ารักอะไรขนาดนี้... เมี้ยว—
โคอุเมะซังกับโคยูกิจังสนิทกันอย่างมากมาย ทั้งแมวทั้งจิตใจที่อ่อนไหวก็เต้นระรัว!!

q select pid from dex_product where pid<>'10289' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19705,21646,21881,9946,5796,3432,9479,20123,19743,8570,5685,3447,6267,10592,9142,6442,2243,16121 Array ( [0] => 19705 [1] => 21646 [2] => 21881 [3] => 9946 [4] => 5796 [5] => 3432 [6] => 9479 [7] => 20123 [8] => 19743 [9] => 8570 [10] => 5685 [11] => 3447 [12] => 6267 [13] => 10592 [14] => 9142 [15] => 6442 [16] => 2243 [17] => 16121 )