สินค้าเหลือน้อย

113 BAHT
125 BAHT
add to cart

เรื่องราวเรียบง่ายแสนน่ารักของโคอุเมะซัง & โคยูกิจัง แมวที่ได้รับความนิยมสูงสุด!!
โคอุเมะซังทักทายได้ด้วยสินะ... เมี้ยว! เก่งจังเลย~ แหม น่ารักอะไรขนาดนี้... เมี้ยว—
โคอุเมะซังกับโคยูกิจังสนิทกันอย่างมากมาย ทั้งแมวทั้งจิตใจที่อ่อนไหวก็เต้นระรัว!!

q select pid from dex_product where pid<>'10288' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19505,14129,5403,10784,1527,5659,12459,10848,20915,12484,9974,10451,14552,21239,22129,2704,217,21023 Array ( [0] => 19505 [1] => 14129 [2] => 5403 [3] => 10784 [4] => 1527 [5] => 5659 [6] => 12459 [7] => 10848 [8] => 20915 [9] => 12484 [10] => 9974 [11] => 10451 [12] => 14552 [13] => 21239 [14] => 22129 [15] => 2704 [16] => 217 [17] => 21023 )