พวงกุญแจอุลตร้าแมนเอซ จากหนังสือการ์ตูน อุลตร้าแมน ของฝีมือผู้เขียนการ์ตูน 'เกราะเหล็กไหล ไลน์บาร์เรลส์' ในมาดน่ารักน่าใช้ พร้อมให้สะสมกันแล้ววันนี้

q select pid from dex_product where pid<>'10280' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19334,24338,25450,25452,10911,25740,21733,21063,11781,12899,22232,25454,21461,24094,10913,24165,23891,7031 Array ( [0] => 19334 [1] => 24338 [2] => 25450 [3] => 25452 [4] => 10911 [5] => 25740 [6] => 21733 [7] => 21063 [8] => 11781 [9] => 12899 [10] => 22232 [11] => 25454 [12] => 21461 [13] => 24094 [14] => 10913 [15] => 24165 [16] => 23891 [17] => 7031 )