สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4450,3333,1858,2762,4934,1253,22974,1240,7644,1280,7651,19944,6703,2922,9748,23081,23089,3163 Array ( [0] => 4450 [1] => 3333 [2] => 1858 [3] => 2762 [4] => 4934 [5] => 1253 [6] => 22974 [7] => 1240 [8] => 7644 [9] => 1280 [10] => 7651 [11] => 19944 [12] => 6703 [13] => 2922 [14] => 9748 [15] => 23081 [16] => 23089 [17] => 3163 )