สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4613,12994,6697,1266,3543,1239,9742,2595,24597,24297,6698,4597,9750,2786,6706,24212,23018,24244 Array ( [0] => 4613 [1] => 12994 [2] => 6697 [3] => 1266 [4] => 3543 [5] => 1239 [6] => 9742 [7] => 2595 [8] => 24597 [9] => 24297 [10] => 6698 [11] => 4597 [12] => 9750 [13] => 2786 [14] => 6706 [15] => 24212 [16] => 23018 [17] => 24244 )