สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3387,24212,6704,2593,1231,4606,24243,7651,6715,2776,10267,21767,1264,4934,1286,3333,1237,4452 Array ( [0] => 3387 [1] => 24212 [2] => 6704 [3] => 2593 [4] => 1231 [5] => 4606 [6] => 24243 [7] => 7651 [8] => 6715 [9] => 2776 [10] => 10267 [11] => 21767 [12] => 1264 [13] => 4934 [14] => 1286 [15] => 3333 [16] => 1237 [17] => 4452 )