สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10265' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4430,9746,1253,4608,9747,4931,2086,2836,1972,2762,1260,4611,5448,1658,4576,3008,1250,9748 Array ( [0] => 4430 [1] => 9746 [2] => 1253 [3] => 4608 [4] => 9747 [5] => 4931 [6] => 2086 [7] => 2836 [8] => 1972 [9] => 2762 [10] => 1260 [11] => 4611 [12] => 5448 [13] => 1658 [14] => 4576 [15] => 3008 [16] => 1250 [17] => 9748 )