สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10262' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1898,2865,7660,1227,1287,2769,4613,1232,1889,9746,4726,3485,1244,4452,4441,22721,2774,2863 Array ( [0] => 1898 [1] => 2865 [2] => 7660 [3] => 1227 [4] => 1287 [5] => 2769 [6] => 4613 [7] => 1232 [8] => 1889 [9] => 9746 [10] => 4726 [11] => 3485 [12] => 1244 [13] => 4452 [14] => 4441 [15] => 22721 [16] => 2774 [17] => 2863 )