สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10262' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3355,10263,1238,17590,3278,4731,1258,1249,1280,6714,3163,6702,1246,598,21811,2865,2786,1267 Array ( [0] => 3355 [1] => 10263 [2] => 1238 [3] => 17590 [4] => 3278 [5] => 4731 [6] => 1258 [7] => 1249 [8] => 1280 [9] => 6714 [10] => 3163 [11] => 6702 [12] => 1246 [13] => 598 [14] => 21811 [15] => 2865 [16] => 2786 [17] => 1267 )