สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10262' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4606,22974,23899,2596,22972,2924,22372,9746,3550,4607,2774,21767,9744,11125,6706,3002,23864,4576 Array ( [0] => 4606 [1] => 22974 [2] => 23899 [3] => 2596 [4] => 22972 [5] => 2924 [6] => 22372 [7] => 9746 [8] => 3550 [9] => 4607 [10] => 2774 [11] => 21767 [12] => 9744 [13] => 11125 [14] => 6706 [15] => 3002 [16] => 23864 [17] => 4576 )