สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10262' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1898,4605,24200,7794,1275,997,4596,4055,24597,1283,24601,1268,1287,4592,24604,20220,2773,24214 Array ( [0] => 1898 [1] => 4605 [2] => 24200 [3] => 7794 [4] => 1275 [5] => 997 [6] => 4596 [7] => 4055 [8] => 24597 [9] => 1283 [10] => 24601 [11] => 1268 [12] => 1287 [13] => 4592 [14] => 24604 [15] => 20220 [16] => 2773 [17] => 24214 )