สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10261' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3544,2517,24193,2815,22371,1662,24199,3163,1278,23900,1239,1250,7794,1898,3460,23089,1280,4605 Array ( [0] => 3544 [1] => 2517 [2] => 24193 [3] => 2815 [4] => 22371 [5] => 1662 [6] => 24199 [7] => 3163 [8] => 1278 [9] => 23900 [10] => 1239 [11] => 1250 [12] => 7794 [13] => 1898 [14] => 3460 [15] => 23089 [16] => 1280 [17] => 4605 )