สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10261' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1282,4589,3547,4450,2865,1230,6699,1271,12992,1257,3002,998,9743,7662,4597,4430,1229,3009 Array ( [0] => 1282 [1] => 4589 [2] => 3547 [3] => 4450 [4] => 2865 [5] => 1230 [6] => 6699 [7] => 1271 [8] => 12992 [9] => 1257 [10] => 3002 [11] => 998 [12] => 9743 [13] => 7662 [14] => 4597 [15] => 4430 [16] => 1229 [17] => 3009 )