สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10261' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4576,20225,3546,1276,1661,4055,1901,21192,2903,4462,1232,1857,4324,1889,6718,2786,1660,1263 Array ( [0] => 4576 [1] => 20225 [2] => 3546 [3] => 1276 [4] => 1661 [5] => 4055 [6] => 1901 [7] => 21192 [8] => 2903 [9] => 4462 [10] => 1232 [11] => 1857 [12] => 4324 [13] => 1889 [14] => 6718 [15] => 2786 [16] => 1660 [17] => 1263 )