สินค้าเหลือน้อย

1,950 BAHT
2300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10232' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,10753,11094,9910,8763,9907,8755,9895,8722,11097,17699,11095,8746,22556,8726,8735,9893,11092 Array ( [0] => 8745 [1] => 10753 [2] => 11094 [3] => 9910 [4] => 8763 [5] => 9907 [6] => 8755 [7] => 9895 [8] => 8722 [9] => 11097 [10] => 17699 [11] => 11095 [12] => 8746 [13] => 22556 [14] => 8726 [15] => 8735 [16] => 9893 [17] => 11092 )