สินค้าเหลือน้อย

1,950 BAHT
2300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10232' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,11092,17699,8734,10752,9904,11094,10828,11087,22556,8739,8760,22815,9901,11086,8755,10559,10547 Array ( [0] => 8754 [1] => 11092 [2] => 17699 [3] => 8734 [4] => 10752 [5] => 9904 [6] => 11094 [7] => 10828 [8] => 11087 [9] => 22556 [10] => 8739 [11] => 8760 [12] => 22815 [13] => 9901 [14] => 11086 [15] => 8755 [16] => 10559 [17] => 10547 )