สินค้าหมด

900 BAHT

Eighth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'10173' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10697,10698,20345,6069,16361,16363,5794,16125,14551,9760,16353,21489,14673,21490,10696,16351,6418,16365 Array ( [0] => 10697 [1] => 10698 [2] => 20345 [3] => 6069 [4] => 16361 [5] => 16363 [6] => 5794 [7] => 16125 [8] => 14551 [9] => 9760 [10] => 16353 [11] => 21489 [12] => 14673 [13] => 21490 [14] => 10696 [15] => 16351 [16] => 6418 [17] => 16365 )