สินค้าหมด

650 BAHT

Eighth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'10173' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14672,16362,16125,16364,14551,20346,7336,19153,16350,5795,6069,16358,16357,9760,16359,19021,15837,6418 Array ( [0] => 14672 [1] => 16362 [2] => 16125 [3] => 16364 [4] => 14551 [5] => 20346 [6] => 7336 [7] => 19153 [8] => 16350 [9] => 5795 [10] => 6069 [11] => 16358 [12] => 16357 [13] => 9760 [14] => 16359 [15] => 19021 [16] => 15837 [17] => 6418 )