สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart

New single release. Cover feature original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'10165' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21841,11073,17314,19669,10810,10905,17766,10822,19013,16026,13716,19017,19642,17254,21840,11148,20120,9763 Array ( [0] => 21841 [1] => 11073 [2] => 17314 [3] => 19669 [4] => 10810 [5] => 10905 [6] => 17766 [7] => 10822 [8] => 19013 [9] => 16026 [10] => 13716 [11] => 19017 [12] => 19642 [13] => 17254 [14] => 21840 [15] => 11148 [16] => 20120 [17] => 9763 )