พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack release featuring complete BGM, opening theme (short version) and illustrated cover.