พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release of "Love Live! Sunshine!!" performed by 9 members with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'10150' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12343,16604,6080,7002,14181,16844,10196,17571,15609,16833,11478,8377,22780,10388,5726,10166,20801,9989 Array ( [0] => 12343 [1] => 16604 [2] => 6080 [3] => 7002 [4] => 14181 [5] => 16844 [6] => 10196 [7] => 17571 [8] => 15609 [9] => 16833 [10] => 11478 [11] => 8377 [12] => 22780 [13] => 10388 [14] => 5726 [15] => 10166 [16] => 20801 [17] => 9989 )