พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

First original soundtrack CD release of hit anime series "Yamato 2202!"