สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10137' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6799,9771,5175,9384,14611,1523,10159,7340,1514,483,10854,5500,14531,16417,14089,10458,5780,6556 Array ( [0] => 6799 [1] => 9771 [2] => 5175 [3] => 9384 [4] => 14611 [5] => 1523 [6] => 10159 [7] => 7340 [8] => 1514 [9] => 483 [10] => 10854 [11] => 5500 [12] => 14531 [13] => 16417 [14] => 14089 [15] => 10458 [16] => 5780 [17] => 6556 )