สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10093' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9331,4756,14084,9441,21159,5949,14565,13877,10604,19946,10054,18303,13547,10602,19467,14893,11914,16202 Array ( [0] => 9331 [1] => 4756 [2] => 14084 [3] => 9441 [4] => 21159 [5] => 5949 [6] => 14565 [7] => 13877 [8] => 10604 [9] => 19946 [10] => 10054 [11] => 18303 [12] => 13547 [13] => 10602 [14] => 19467 [15] => 14893 [16] => 11914 [17] => 16202 )