สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10093' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20031,341,1826,13981,21271,18858,17183,14893,4485,2182,16193,14926,9502,8712,6396,21114,20564,10358 Array ( [0] => 20031 [1] => 341 [2] => 1826 [3] => 13981 [4] => 21271 [5] => 18858 [6] => 17183 [7] => 14893 [8] => 4485 [9] => 2182 [10] => 16193 [11] => 14926 [12] => 9502 [13] => 8712 [14] => 6396 [15] => 21114 [16] => 20564 [17] => 10358 )